Overbygning

Fordyb dig i karmisk og epigenetisk healing med en overbygning

healing

Overbygningen i karmisk og epigenetisk healing er for dig…

 

Denne overbygningsuddannelse er for dig som har taget Den Personlige og Spirituelle Healeruddannelse eller tilsvarende, og som ønsker:

At arbejde dybere med healingsarbejdet indenfor det epigenetiske og det karmiske liv

En dybere forståelse for åndsvidenskab og sjælens rejser

At arbejde dybt med dine egne karmiske bindinger/blokeringer fra tidligere livs påvirkning af nuværende liv til at gøre dig selv mere fri

Fordybe dig i din slægt, både de levende og med de kære afdøde fra din slægt

En større forståelse for betydningen af de blokeringer, mønstre og påvirkninger du har med dig gennem karmisk liv

At få kraftfulde redskaber til at arbejde dybere med dine klienter i dit healingsarbejde indenfor slægten og tidligere liv

At arbejde på at få et større og naturligt healingsflow som kanal

epigenetisk healing

Men hvad er det egentlig, du forbyder dig i?

 

Epigenetisk healing er en healingsmetode, der hjælper dig med at arbejde dybt med din sjæl. Det handler om handler at forløse slægtens tidligere temaer og blokeringer, som kan opstå og følge dig i dette liv, men som ikke gavner dig i dit liv i dag. Det er gennem epigenetisk healing, ikke kun dig eller din klient du arbejder med, men også slægten fra fortid og fremtid.

Den karmiske healing handler om de oplevelser, vi har med os fra tidligere liv, både de positive og negative læringer, som ligger dybt gemt i sjælen og kan give uhensigtmæssige mønstre og blokeringer med sig. Gennem karmisk healing vil du få arbejdet på at få dybere indsigt i healingsteori og redskaber til at kunne forløse de tidligere temaer og blokeringer, som ikke var muligt den gang, ved at lære at gå tilbage til tidligere liv.

Når du har sagt JA til at arbejde med dine spirituelle kontakt, vil det ofte også sætte personlige processer i gang, allerede før kursus start.

Processerne kan være både fysiske og psykiske, så hav fokus på at det er helt normalt, at der kan komme en proces i gang, op til kurset og efter kurset.

epigenetisk healing

Formålet med at vælge i karmisk og epigenetisk healing

 

Formålet med overbygningen er at give dig indsigt, læring og redskaber. Så du kan arbejde meget dybt med kraftfulde redskaber indenfor healings arbejdet med tidligere liv og slægtens gamle bindinger/blokeringer hos dig selv og dine klienter. Så du kan gå ud og arbejde professionelt med både det karmiske og det epigenetiske liv.

Overbygning

Din investering i at tage en overbygning i specialet

 

I uddannelsen får du:

 Alle undervisningsmoduler

 Kursusmateriale

 Medlemskab af online lukket sparringsnetværksgruppe på facebook under og efter endt uddannelse

 Forplejning af frugt og sødt til ganen, vand, kaffe og te.

 Godkendt eksamen med censor

Efter endt uddannelse vil du modtage et godkendt diplom samt en beskrivelse af uddannelsens indhold.

Overbygningsuddannelsen med speciale i karmisk og epigenetisk healing koster 21.000 kr. hvis beløbet betales på én gang ved tilmelding.

Der er også mulighed for rate betaling. Her betales et ikke-refundérbart gebyr på 5.000 kr. ved tilmelding.

Uddannelsen koster 21.000 kr. Ved ratebetaling er prisen 26.000 kr.

Ratebetalingen deles derefter op i 7 rater á 3000 kr. pr. måned, hvor første indbetaling vil blive ved uddannelsesstart.

Der vil være plads til 4-6 deltagere efter først-til-mølle-princippet.

Uddannelsen afholdes på Tempovej 30, 2750 i Ballerup kl. 08:30-15:30 alle dagene. Dørene vil åbnes 08:15. Du bedes selv medbringe frokost og evt. hjemmesko.

Det med småt*

Binding og Aflysningspolitik:

Tilmelding samt betalings aftaler er bindende.

Der refunderes ikke ved afbestilling, men du vil blive tilbudt opstart af uddannelsen på andet tidspunkt.

Afbestilling skal ske skriftligt til Anja Danica på mail kontakt@anjadanica.dk

Ved egen sygdom eller force majeure tager jeg forbehold for at uddannelsen helt eller delvist kan flyttes fra fysisk til online afholdelse.

Afholdelse vil i videst muligt omfang ske indenfor de oprindelige fastlagte rammer.

Force majeure defineres her som krig, epidemier og pandemier, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner, import eller eksportforbud, eller naturkatastrofer som vil få indflydelse på eventuel nedlukning af landet.

Overbygning i karmisk healing

 

Uddannelsens tid og opbygning

Uddannelsen forløber sig over 7 moduler på hverdage over 7 måneder. Hvert modul består af 2 hverdage på i alt 14 timer pr. modul. Overbygningen forløber sig over 98 timer i alt.

Du kommer igennem disse 7 moduler

Modul 1

Uge 34 d. 21. & 22. august 2024

Teoretisk modul om karmisk og epigenetisk healingsarbejde.  Her vil der også blive arbejdet med healings meditationer.

Modul 2

Uge 38 d. 16 & 17 september 2024

Der arbejdes med mor og fars slægt gennem teori, healingsmeditationer og healing af elever imellem.

Modul 3

Uge 43 d. 24 & 25 oktober 2024

Der arbejdes videre på slægten og healingsarbejdet herunder støtteslægtninge som nu kan begynde at blive integreret i healingsarbejdet.

Modul 4

Uge 46 d. 11 & 12 november 2024

Teoretisk modul omkring karmisk healing, hvor vi vil arbejde dybt med egne tidligere liv gennen healingsmeditationer og karmisk healingsarbejde.

Modul 5

Uge 50 d. 09 & 10 december 2024

Der arbejdes videre med karmisk healing med teamaer og relationsarbejde fra tidligere liv du vil få hjælp til at slippe i dette liv gennem healingsmeditationer og healingsarbejde.

Modul 6

Uge 02 d. 06 & 07 januar 2025

Der vil arbejdes endnu dybere på det epigenetisk og karmiske healing, hvor vi her også kommer ind på krydslivene imellem.

Modul 7

Uge 06 d. 3. & 4. februar 2025

Vi arbejder på fjernhealing af epigenetisk og karmisk healing, samt afholde eksamen

Har du lige brug for endnu en god grund til at sige ”ja!”?

Når du dykker ned i din egen personlige udvikling og åbner op for blokeringer fra dit tidligere liv, vil du med garanti mærke en effekt i din dagligdag. Du vil mærke, hvordan du bliver mere opmærksom, du bryder ud af gamle mønstre, fordi du er opmærksom på dem, og du vil vokse mere ind i, hvem du faktisk gerne vil være.

Og så kan du faktisk tjene det hele ind igen på kun 7 dage med 4 klienter om dagen, fordi du kan tage den pris, du er værd, med uddannelsen i rygsækken.