Overbygning

Tag en overbygnings-uddannelse i indre barn healing

healing

Overbygningens-uddannelsen i indre barn healing er for dig…

 

Denne overbygningsuddannelse er for dig som har taget Den Personlige og Spirituelle Healeruddannelse eller tilsvarende, og som ønsker:

At arbejde dybere med dit indre barn gennem teori og healings arbejde

En større indsigt og forståelse for den enorme påvirkning dit uhealede indre barn kan have af indvirkning på dit liv i dag

At arbejde fokuseret med dit indre barns chok og traumer fra før foster og op

Få en større klarhed over dine mønstre og overbevisninger med hjælp til at forløse dem til et liv i overensstemmelse med din sjæl

En større forståelse for hvornår det er dit indre barn der styrer frem for sjælen

At få kraftfulde redskaber til at arbejde dybere med dine klienter i dit healings arbejde indenfor indre barn healing med brugbare redskaber

indre barn healing

Mød dit indre barn og afhjælp blokeringer

 

Formålet med overbygningen er først og fremmest at give dig viden og redskaber til at møde dit indre barn, både fra det reneste sted i dig og i dine gamle chok og traumer, til at hjælpe og støtte dig til forløsninger til en større klarhed og indsigt til at finde hjem til din reneste sjæl og vokse derfra.

Når vi arbejder så dybt med vores sjæls blokeringer, får vi åbnet mere op for den spirituelle side af os selv, som gør at vi får åbnet mere op for vores egne spirituelle evner til at gå dybere i kommunikationen med den åndelige verden til et dybere og renere healings arbejde samt et mere klart billede af vores egen livsvej.

Undervisningen på dette kursus vil have fokus på styrkelse af at heale dine klienters chok og traumer, fra før fødsel, børneårene og teenageårene, samt øvelser til healing.  Der vil være healinger på hinanden og evt. udefra kommende træningspersoner. 

Når du har sagt JA til at arbejde med dine spirituelle kontakt, vil det ofte også sætte personlige processer i gang, allerede før kursus start.

Processerne kan være både fysiske og psykiske, så hav fokus på at det er helt normalt at der kan komme en proces i gang, op til kurset og efter kurset.

Overbygning

Specialisér dig og bliv mere eftertragtet i dit fag

 

I uddannelsen får du:

 Alle undervisningsmoduler

 Kursusmateriale

 Medlemskab af online lukket sparringsnetværksgruppe på facebook under og efter endt uddannelse

 Forplejning af frugt og sødt til ganen, vand, kaffe og te.

 Godkendt eksamen med censor

Efter endt uddannelse vil du modtage et godkendt diplom samt en beskrivelse af uddannelsens indhold.

Overbygningsuddannelsen med specialet i indre barn healing koster 21.000 kr. hvis beløbet betales på én gang ved tilmelding.

Der er også mulighed for rate betaling. Her betales et ikke-refundérbart gebyr på 5.000 kr. ved tilmelding.

Uddannelsen koster 21.000 kr. Ved ratebetaling er prisen 26.000 kr.

Ratebetalingen deles derefter op i 7 rater á 3000 kr. pr. måned, hvor første indbetaling vil blive ved uddannelsesstart.

Der vil være plads til 4-6 deltagere efter først-til-mølle-princippet.

Uddannelsen afholdes på Tempovej 30, 2750 i Ballerup kl. 08:30-15:30 alle dagene. Dørene vil åbnes 08:15. Du bedes selv medbringe frokost og evt. hjemmesko.

Det med småt*

Binding og Aflysningspolitik:

Tilmelding samt betalings aftaler er bindende.

Der refunderes ikke ved afbestilling, men du vil blive tilbudt opstart af uddannelsen på andet tidspunkt.

Afbestilling skal ske skriftligt til Anja Danica på mail kontakt@anjadanica.dk

Ved egen sygdom eller force majeure tager jeg forbehold for at uddannelsen helt eller delvist kan flyttes fra fysisk til online afholdelse.

Afholdelse vil i videst muligt omfang ske indenfor de oprindelige fastlagte rammer.

Force majeure defineres her som krig, epidemier og pandemier, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner, import eller eksportforbud, eller naturkatastrofer som vil få indflydelse på eventuel nedlukning af landet.

Overbygning i indre barn healing

 

Uddannelsens tid og opbygning

Uddannelsen forløber sig over 7 moduler på hverdage over 7 måneder. Hvert modul består af 2 hverdage på i alt 14 timer pr. modul. Overbygningen forløber sig over 98 timer i alt.

Du kommer igennem disse 7 moduler

Modul 1

Uge 49 d. 11. & 12 december 2024

Teoretisk modul om det indre barn med healings meditationer med kontakt till dit indre barn.

Modul 2

Uge 02 d. 09 & 10 januar 2025

Der arbejdes teoretisk og praktisk gennem healing med før fødsel og fødsel med en endnu større bevidsthed om at connecte dybere med din egen sjæl og åbning til evt. tidligere liv.

Modul 3

Uge 06 d. 05 & 06 februar 2025

Her vil vi arbejde med det indre barn op til 3 år, med flere åbninger til din sjæl, samt det indre barns udviklingsproces fra 0-3 år. Der vil fortsat være teori og healingsøvelser både på briks og healingsmeditationer.

Modul 4

Uge 10 d. 05 & 06 marts 2025

Vi går videre med årene fra 4-7 år, hvor vi her får integreret din sjæl endnu mere og får arbejdet dybere på nye planer med egne gamle chok og traumer til en endnu større klarhed og bevidsthed om hvad du indeholder som sjæl, til at få frigjort dig endnu mere til at være den du er. Der vil fortsat blive arbejdet med et dybt healings arbejde, hvor det her handler om at få integreret klienten med sin sjæl til en større frigørelse af tidligere traumer, chok og blokeringer.

Modul 5

Uge 15 d. 07 & 08 april 2025

Der vil arbejdes med alderen fra 8- 12 år. både teoretisk og praksis.  Det er store transformations år, hvor der sker store udviklinger hos barnet. Her vil vi komme mere ind og arbejde på sårbarhed, lukkethed og perioder i barnets liv, som kan have stor indvirkning på den voksnes fysiske, psykiske, mentale og sjælelig del af livet i dag. Der vil her blive åbnet op for endnu flere potentialer, kvaliteter og ressourcer, som der vil gives redskaber til at få integreret i livet i dag.

Modul 6

Uge 19 d. 15 & 16 maj 2025

På dette modul vil der blive arbejdet med alderen 13-16 år, som også kan være meget sårbare ar. Der vil fortsat blive arbejdet med teori og praksis og endnu mere klienthåndtering og relations arbejde.

Modul 7

Uge 23 d. 04 & 05 juni 2025

Der vil blive arbejdet med opsummering af de foregående moduler med endnu mere klienthåndtering, spørgsmål og healings øvelser samt eksamen.

Har du lige brug for endnu en god grund til at sige ”ja!”?

At kunne forbinde dig til dit indre barn – og dine klienter til deres, vil hjælpe dig og dine klienter med at forlæse traumer, blokeringer og følelser, de måske ikke forstår. Du hjælper dine klienter til et lettere liv, hvor de kan bryde fri fra gamle mønstre. 

Og så kan du faktisk tjene det hele ind igen på kun 7 dage med 4 klienter om dagen, fordi du kan tage den pris, du er værd, med uddannelsen i rygsækken.