Overbygning

Specialisér dig inden for healings-meditationer og cirkler

cirkler

Overbygningen i healings-meditationer og cirkler er for dig…

 

Denne overbygningsuddannelse er for dig som har taget Den Personlige og Spirituelle Healeruddannelse eller tilsvarende, og som ønsker:

At arbejde dybere med guidede healings-meditationer og cirkler gennem teori og praktiske øvelser

At arbejde professionelt med guidede healings meditationer og cirkler i dit erhverv og til personlig brug

At lære at være meget mere præcis og tydelig i dine guidede healings-meditationer

At lære at bruge dine spejlneuroner på en klar og dybere tilgang til din klienter

At få redskaber og øvelser til at afholde cirkler i en healings energi med spirituelle øvelser og fælles guidede healings meditationer for større forsamlinger- og eller grupper

At øve dig i at stå trygt og sikkert i dig selv som underviser for kommende klienter og større grupper- og eller forsamlinger

healings-mediationer

Lad den åndelige verden guide og hjælpe dig

 

Formålet med overbygningen er at give dig endnu mere styrke til at slippe og overgive dig endnu mere til at være tro mod den guidning du modtager fra den åndelige verden med tilliden til at flyde med i din egen guidning gennem healingsmeditationer og cirkler.

Herigennem at få opbygget en dybere praksis og teoretisk viden gennem en masse øvelser med dybere forståelse og tryghed til at stå stærkt i troen på dig selv og den åndelige guidning i din egen praksis til, at du kan bruge dette transformerende værktøj til at nå dybt ind i dine og dine klienters underbevidsthed.

Når du har sagt JA til at arbejde med dine spirituelle kontakt, vil det ofte også sætte personlige processer i gang, allerede før kursus start.

Processerne kan være både fysiske og psykiske, så hav fokus på at det er helt normalt at der kan komme en proces i gang, op til kurset og efter kurset.

Overbygning

Du investerer i at blive endnu dygtigere og mere eftertragtet

 

I uddannelsen får du:

 Alle undervisningsmoduler

 Kursusmateriale

 Medlemskab af online lukket sparringsnetværksgruppe på facebook under og efter endt uddannelse

 Forplejning af frugt og sødt til ganen, vand, kaffe og te.

 Godkendt eksamen med censor

Efter endt uddannelse vil du modtage et godkendt diplom samt en beskrivelse af uddannelsens indhold.

Overbygningsuddannelsen med specialet i healingsmeditationer og cirkler koster 21.000 kr. hvis beløbet betales på én gang ved tilmelding.

Der er også mulighed for rate betaling. Her betales et ikke-refundérbart gebyr på 5.000 kr. ved tilmelding.

Uddannelsen koster 21.000 kr. Ved ratebetaling er prisen 26.000 kr.

Ratebetalingen deles derefter op i 7 rater á 3000 kr. pr. måned, hvor første indbetaling vil blive ved uddannelsesstart.

Der vil være plads til 4-6 deltagere efter først-til-mølle-princippet.

Uddannelsen afholdes på Tempovej 30, 2750 i Ballerup kl. 08:30-15:30 alle dagene. Dørene vil åbnes 08:15. Du bedes selv medbringe frokost og evt. hjemmesko.

Det med småt*

Binding og Aflysningspolitik:

Tilmelding samt betalings aftaler er bindende.

Der refunderes ikke ved afbestilling, men du vil blive tilbudt opstart af uddannelsen på andet tidspunkt.

Afbestilling skal ske skriftligt til Anja Danica på mail kontakt@anjadanica.dk

Ved egen sygdom eller force majeure tager jeg forbehold for at uddannelsen helt eller delvist kan flyttes fra fysisk til online afholdelse.

Afholdelse vil i videst muligt omfang ske indenfor de oprindelige fastlagte rammer.

Force majeure defineres her som krig, epidemier og pandemier, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner, import eller eksportforbud, eller naturkatastrofer som vil få indflydelse på eventuel nedlukning af landet.

Overbygning 

 

Uddannelsens tid og opbygning

Uddannelsen forløber sig over 7 moduler på hverdage over 7 måneder. Hvert modul består af 2 hverdage på i alt 14 timer pr. modul. Overbygningen forløber sig over 98 timer i alt.

Du kommer igennem disse 7 moduler

Modul 1

Uge 44 d. 28 & 29 oktober 2024

Præsentation af healingsmeditationer og cirkler med teori og åbning for dine guider. Vi arbejder på dette modul med dybere kontakt til dig og dine guider gennem healingsmeditationer.

Modul 2

Uge 46 d. 13 & 14 november 2024

Der arbejdes teoretisk og i praksis med guidede healingsmeditationer, hvor du her får hjælp og støtte til at guide dine egne healingsmeditationer.

Modul 3

Uge 49 d. 05 & 06 december 2024

Vi fortsætter arbejdet teoretisk og i praksis med guidede healingsmeditationer og øvelser i at connecte dybere med klienthåndtering gennem det spirituelle arbejde og spejlneuroner med 1:1.

Modul 4

Uge 03 d. 15 & 16 januar 2025

På dette modul bliver der arbejdet videre med 1:1 hvor du får dybere guidning, støtte og hjælp fra underviser til at lade energien flyde mere frit. Du vil også her få viden om, hvordan du kan bruge healingsmeditationer i dit daglige arbejde.

Der vil på dette modul også blive opstartet arbejde med guidede sjælerejser gennem temaer til dine healingsmeditationer.

Modul 5

Uge 08 d. 17 & 18 februar 2025

Vi fortsætter healingsmeditations arbejdet med temaer gennem sjælerejser hvor du selv vil lære at skulle stå for de guidede healingsmeditationer 1:1 og i grupper.

Modul 6

Uge 11 d. 10 & 11 marts 2025

Der bliver på dette modul arbejdet teoretisk og i praksis med cirkler, hvor du her lære at opsætte et cirkel arbejde.

Modul 7

Uge 14 d. 03 & 04 april 2025

Vi fortsætter med cirkel arbejdet med klienthåndtering og øvelser til at kunne håndtere en cirkel i dens healingsarbejde til at kunne opsætte og udføre et cirkelarbejde som et redskab til egen praksis, og afholder eksamen.