Overbygning

Specialisér dig i clairvoyance med overbygnings-uddannelsen

clairvoyance

Overbygnings-uddannelsen er for dig…

 

Denne overbygningsuddannelse er for dig som har taget Den Personlige og Spirituelle Healeruddannelse eller tilsvarende, og som ønsker:

At forfine dine clairvoyante evner til at blive mere skarp og præcis i dine sanser

Der ønsker en overbygning i dine clairvoyante evner til en eksisterende uddannelse, hvor du ønsker at stå stærkere i dig selv med alle dine kvaliteter, ressourcer og potentialer

Fordybe dig i forståelsen af åndelige verden

At styrke troen på dig selv i samarbejdet med den åndelige verden

Blive skarpere i de forskellige clairvoyante redskaber og teknikker

En fordybelse i den åndelige kommunikation

Bredere klient-forståelse og -håndtering

Der ønsker at udvikle dig endnu dybere fra et klart, rent og åndeligt sted

clairvoyance

Formålet med at fordybe dig i clairvoyance

 

Formålet med overbygningen er at højne din energi til at blive endnu skarpere i dine clairvoyante evner med endnu flere værktøjer til at praktisere clairvoyance på et højt fagligt og praktisk niveau.

Overbygning

Din investering i at tage en overbygning i specialet clairvoyance

 

Anja taler med kunde efter healing

I uddannelsen får du:

 Alle undervisningsmoduler

 Kursusmateriale

 Medlemskab af online lukket sparringsnetværksgruppe på facebook under og efter endt uddannelse

 Forplejning af frugt og sødt til ganen, vand, kaffe og te.

 Godkendt eksamen med censor

Efter endt uddannelse vil du modtage et godkendt diplom samt en beskrivelse af uddannelsens indhold.

Overbygnings uddannelsen med speciale i clairvoyance koster 21.000 kr. inkl. moms hvis beløbet betales på én gang ved tilmelding.

Der er også mulighed for rate betaling. Her betales et ikke-refundérbart gebyr på 5.000 kr. ved tilmelding.

Uddannelsen koster 21.000 kr. Ved ratebetaling er prisen 26.000 kr.

Ratebetalingen deles derefter op i 7 rater á 3000 kr. pr. måned, hvor første indbetaling vil blive ved uddannelsesstart.

Der vil være plads til 6-8 deltagere efter først-til-mølle-princippet.

Uddannelsen afholdes på Tempovej 30, 2750 i Ballerup kl. 08:30-15:30 alle dagene. Dørene vil åbnes 08:15. Du bedes selv medbringe frokost og evt. hjemmesko.

Det med småt*

Binding og Aflysningspolitik:

Tilmelding samt betalings aftaler er bindende.

Der refunderes ikke ved afbestilling, men du vil blive tilbudt opstart af uddannelsen på andet tidspunkt.

Afbestilling skal ske skriftligt til Anja Danica på mail kontakt@anjadanica.dk

Ved egen sygdom eller force majeure tager jeg forbehold for at uddannelsen helt eller delvist kan flyttes fra fysisk til online afholdelse.

Afholdelse vil i videst muligt omfang ske indenfor de oprindelige fastlagte rammer.

Force majeure defineres her som krig, epidemier og pandemier, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner, import eller eksportforbud, eller naturkatastrofer som vil få indflydelse på eventuel nedlukning af landet.

Overbygning i clairvoyance

 

Uddannelsens tid og opbygning

Uddannelsen forløber sig over 7 moduler på hverdage over 7 måneder. Hvert modul består af 2 hverdage på i alt 14 timer pr. modul. Overbygningen forløber sig over 98 timer i alt.

Du kommer igennem disse 7 moduler

Modul 1

Uge 17 d. 22. & 23 april 2024

Her arbejder vi på at forhøjne din energi, til en større klarhed og skarbhed i alle dine sanser gennem Healingsmeditationer og øvelser, samt større teoretisk forståelse.

Modul 2

Uge 21 d. 21 & 22 maj 2024

Der arbejdes her med guide niveau, hvor vi skal skabe endnu større kontakt og kendskab til dine forskellige guider gennem healingsmeditationer og clairvoyante læsninger.

Modul 3

Uge 25 d. 17 & 18 juni 2024

Der skal arbejdes med en endnu skarpere opbygning af clairvoyance sessioner og clairvoyant rådgivning gennem energi arbejde. Her stilles skarpere på telefon clairvoyance og clairvoyante øvelser.

Modul 4

Uge 27 d. 01 & 02 juli 2024

Lær at bruge orakel, engel og tarot kort i dine sessioner. Her får du en overbygning i tarottens verden på niveau 2, som øves i clairvoyance sessioner.

Modul 5

Uge 32 d. 5 & 6 august 2024

Vi arbejder med penduler, røgelse, krystaller, olier og dybere kanaliseringer på skrift og i tale gennem bøn og budskaber.

Modul 6

Uge 36 d. 2 & 3 september 2024

Der vil blive arbejdet med par clairvoyance og gruppe clairvoyance i teori og praksis.

Modul 7

Uge 40 d. 2. & 3. oktober 2024

Øvelse og specialisering af platform med redskaber til at stå foran publikum, samt afholder eksamen.

Den sidste og allerbedste grund til, at du skal gøre det

Du vil aldrig fortryde at investere i din egen personlige udvikling – især ikke når du kan hjælpe andre mennesker på grund af det.

Og så kan du faktisk tjene det hele ind igen på kun 7 dage med 4 klienter om dagen, fordi du kan tage den pris, du er værd, med uddannelsen i rygsækken.