Overbygning

Specialisér dig inden for afdøde kontakt med en overbygning

afdøde kontakt

Overbygningens-uddannelsen i afdøde kontakt er for dig…

 

Overbygningsuddannelsen starter i januar 2025 og varer til juli 2025.

Denne overbygningsuddannelse er for dig som har taget Den Personlige og Spirituelle Healeruddannelse eller tilsvarende, og som ønsker:

At træne afdøde kontakt med en større præcision

En dybere kontakt til de afdøde gennem dine sanser

At lære at formidle budskaber til de pårørende på en klar, tydelig og kærlig måde

En dybere forståelse for afdøde kommunikation

At træne klarsynsdemonstrationer og lære at stå mere trygt og sikkert i dig selv som kanal

At blive skarpere på beviser, sjælskontakt og energi

afdøde kontakt

Få tillid til dine egne evner og vær nysgerrig

 

Formålet med overbygningen er at give dig en større viden og præcision i din kontakt med de kære afdøde, så du lærer at stå mere trygt og nysgerrigt i tilliden til dig selv som kanal for de afdøde og deres pårørende.

At du kan stå stærkere og skarpere i kommunikationen til de afdøde, afdøde niveauet og de pårørende som kanal, så du kan formidle klart og tydeligt gennem beviser til at skabe tillid til de pårørende.

Når du har sagt JA til at arbejde med dine spirituelle kontakt, vil det ofte også sætte personlige processer i gang, allerede før kursus-start.

Processerne kan være både fysiske og psykiske, så hav fokus på at det er helt normalt at der kan komme en proces i gang, op til kurset og efter kurset.

Overbygning

Specialisér dig og bliv endnu dygtigere

 

I uddannelsen får du:

 Alle undervisningsmoduler

 Kursusmateriale

 Medlemskab af online lukket sparringsnetværksgruppe på facebook under og efter endt uddannelse

 Forplejning af frugt og sødt til ganen, vand, kaffe og te.

 Godkendt eksamen med censor

Efter endt uddannelse vil du modtage et godkendt diplom samt en beskrivelse af uddannelsens indhold.

Overbygningsuddannelsen med specialet i afdøde kontakt koster 21.000 kr. hvis beløbet betales på én gang ved tilmelding.

Der er også mulighed for rate betaling. Her betales et ikke-refundérbart gebyr på 5.000 kr. ved tilmelding.

Uddannelsen koster 21.000 kr. Ved ratebetaling er prisen 26.000 kr.

Ratebetalingen deles derefter op i 7 rater á 3000 kr. pr. måned, hvor første indbetaling vil blive ved uddannelsesstart.

Der vil være plads til 4-6 deltagere efter først-til-mølle-princippet.

Uddannelsen afholdes på Tempovej 30, 2750 i Ballerup kl. 08:30-15:30 alle dagene. Dørene vil åbnes 08:15. Du bedes selv medbringe frokost og evt. hjemmesko.

Det med småt*

Binding og Aflysningspolitik:

Tilmelding samt betalings aftaler er bindende.

Der refunderes ikke ved afbestilling, men du vil blive tilbudt opstart af uddannelsen på andet tidspunkt.

Afbestilling skal ske skriftligt til Anja Danica på mail kontakt@anjadanica.dk

Ved egen sygdom eller force majeure tager jeg forbehold for at uddannelsen helt eller delvist kan flyttes fra fysisk til online afholdelse.

Afholdelse vil i videst muligt omfang ske indenfor de oprindelige fastlagte rammer.

Force majeure defineres her som krig, epidemier og pandemier, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner, import eller eksportforbud, eller naturkatastrofer som vil få indflydelse på eventuel nedlukning af landet.

Overbygning i afdøde kontakt

 

Uddannelsens tid og opbygning

Uddannelsen forløber sig over 7 moduler på hverdage over 7 måneder. Hvert modul består af 2 hverdage på i alt 14 timer pr. modul. Overbygningen forløber sig over 98 timer i alt.

Du kommer igennem disse 7 moduler

Modul 1

Uge 04 d. 22 & 23 januar 2025

Præsentation af afdøde niveauet og energi arbejde til at blive mere bevidst om hvordan du connecter mere bevidst med afdøde niveau.

Modul 2

Uge 08 d. 20 & 21 februar 2025

Der arbejdes teoretisk og i praksis med at connecte med dine egne potentialer indenfor afdøde kontakt gennem healingsmeditationer og andre relevante øvelser.

Modul 3

Uge 12 d. 20 & 21 marts 2025

Vi fortsætter arbejdet teoretisk og i praksis med guidede healingsmeditationer og øvelser i at connecte dybere med de afdøde i en større præcision gennem beviser.

Modul 4

Uge 15 d. 10 & 11 april 2025

På dette modul bliver der arbejdet med 1:1 både på holdet og med øveklienter udefra. Her vil der være dybere guidning, støtte og hjælp fra underviser til dig som kanal til at blive mere skarp og præcis.

Modul 5

Uge 19 d. 07 & 08 maj 2025

Vi fortsætter med at skabe en dybere connection med afdøde niveauet og udvidelsen af dine evner gennem healingsmeditationer og 1:1 sessioner på holdet og udefra kommende prøveklienter.

Modul 6

Uge 24 d. 10 & 11 juni 2025

Vi arbejder videre fra modul 5 i forhold til hvor hver enkel er henne. Der vil på dette modul arbejdes med klarsyns demonstrationer på holdet imellem gennem teori og praksis øvelser.

Modul 7

Uge 27 d. 01 & 02 juli 2025

Vi afholder klarsynsdemonstration med udefrakommende prøveklienter og følger op på uddannelsen og afholder eksamen.