Workshop

Personlig og spirituel healings-workshop

Udforsk dine evner som healer i et trygt rum

Dette er workshoppen for dig, som er nysgerrig på den spirituelle verden og egne spirituelle evner, og for dig som overvejer at tage min Personlige og Spirituelle healeruddannelse.

Workshoppen er sammensat ud fra ønsker fra mine klienter, som kommer til at give dig indsigt og læring i, hvordan du kan arbejde med den spirituelle verden og din egen personlige udvikling.

Privat klarsynsevent

Derfor kan du være tryg ved at deltage

På workshoppen kommer vi ind på den åndelige verdens opbygning, sjælens anatomi, kommunikation med den åndelige verden og healingsarbejdet med øvelser og læringer indenfor clairvoyance og afdøde kontakt samt redskaber til at lære at rense dig selv og beskytte din egen energi.

Du vil blive støttet og hjulpet gennem undervisning, guidning og værktøjer til at komme i kontakt med dig selv for derigennem at få afprøvet dine egne spirituelle evner, som vi alle er i besiddelse af.

find dine styrker frem

Stå stærkere i dig selv med dine spritiuelle evner

 

Anja taler med kunde efter healing

Workshoppen afholdes: 25 & 26 maj 2024 og igen 21 & 22 september 2024.

Vi vil bruge weekenden på at arbejde dybt med helingsmeditationer og en masser gode og sjove øvelser, hvor du uden tvivl vil få dig en dybere klarhed og indsigt i hvem du er som menneske med alle de egenskaber du indeholder.

Alle kan deltage uanset erfaring!

Du vil få udleveret materiale, blok og kuglepen samt te, kaffe og snaks.

Workshoppen koster 3.200 kr. med max. 8 deltagere.

Workshoppen afholdes på Tempovej 30, 2750 i Ballerup kl. 10:00-16:00 alle dagene. Dørene vil åbnes 09:45. Du bedes selv medbringe frokost og evt. hjemmesko.

Tilmelding vil være til først-kommende workshop.

Det med småt*

Binding og Aflysningspolitik:

Tilmelding samt betalings aftaler er bindende.

Der refunderes ikke ved afbestilling, men du vil blive tilbudt opstart af workshop på andet tidspunkt.

Afbestilling skal ske skriftligt til Anja Danica på mail kontakt@anjadanica.dk

Ved egen sygdom eller force majeure tager jeg forbehold for at workshoppen helt eller delvist kan flyttes fra fysisk til online afholdelse.

Afholdelse vil i videst muligt omfang ske indenfor de oprindelige fastlagte rammer.

Force majeure defineres her som krig, epidemier og pandemier, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner, import eller eksportforbud, eller naturkatastrofer som vil få indflydelse på eventuel nedlukning af landet.

find mig på Instagram

Følg med i det seneste nye